TIABs lokaler i Vänersborg

Anpassade utbildningar

Utöver våra schemalagda kurstillfällen erbjuder TIAB skräddarsydda utbildningar, både gällande antal deltagare, plats och innehåll. Om du söker en särskild lösning - så som arbetsplatsförlagd utbildning eller särskilda kombinationer av utbildningar - är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi hjälper dig att ta fram den bästa lösningen för dina anställda och din situation.