TIABs lokaler i Vänersborg

Heta arbeten

För dig som kommer jobba med lödning, uppvärmning, svetsning, skärning, arbete med rondell eller liknande arbeten som kan orsaka gnistor eller berör uppvärmning. Med kursen Heta Arbeten får du den kunskap du behöver för att arbete med den typ av arbeten som kan orsaka gnistor eller avger värme, så att risken för skador och brand minimeras. Utbildningen krävs av alla större försäkringsbolag och avslutad utbildning ger ett utbildningsbevis från Svenska Brandskyddsföreningen som är giltigt i fem år. Är du fastighets- eller lokalansvarig, försäkringstagare eller entreprenör är den här kursen för dig och dina anställda!