TIABs lokaler i Vänersborg

Ställningskurs - upp till 9 meter

En godkänd och obligatorisk ställningsutbildning för dig som kommer uppföra, riva eller göra större förändringar på byggnadsställningar. Kursen omfattar ställningar upp till 9 meter. På grund av riskerna med höghöjdsarbete har arbetsmiljöverket infört sanktionsavgifter mot alla företag som inte uppfyller utbildningskraven. Kursen är obligatorisk och likaså effektiv när det kommer till att öka säkerheten i ert arbete.