TIABs lokaler i Vänersborg

Arbete på väg - 1, 2, 3a

Nivå 1 & 2

Arbete på väg är en tvådelad kurs, där TIAB levererar del 1 och 2 i kombination, och del 3A för dig som ska fortbilda dig. Utbildningen vänder sig till dig som kommer utföra arbeten på allmän väg och krävs för alla arbeten beställda av Trafikverket. Utbildningen tar upp bland annat trafiksäkerhet samt aktuella säkerhetskrav. Nivå ett och två berör grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande, uppfyller kompetenskraven för framförande av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon och ger dessutom behörighet att utrusta och utmärka ens eget fordon.

Nivå 3A

Nivå 3A berör kompetenskrav för utmärkningsansvariga (att utmärka en fast vägarbetsplats) och för gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Denna nivå gäller även för personal inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområden med ett ansvarsåtagande.

Giltighetstid

Nivå 1 är giltig i 15e månad och nivå 3A i 5 år.